V2V – Vehicle to Vehicle

Vehicle to Vehicle, vehicle-to-vehicle. Komunikacja miedzy samochodami, wymienianie danych miedzy nimi, przede wszystkim wpływających na bezpieczeństwo jazdy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *