A.P.R.I.L – Air Propulsion and Retardation Installation Line

Wersja Kii Soul, żart na prima aprilis, 1 kwietnia 2009 roku.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *