ADR – L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

Francuski skrót ADR oznacza międzynarodową, europejską konwencję dotyczącą transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Skrótem ADR określa się potocznie uprawnienia do takich przewozów, albo przystosowany do nich pojazd.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *