ADR – L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

Francuski skrót ADR oznacza międzynarodową, europejską konwencję dotyczącą transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Skrótem ADR określa się potocznie uprawnienia do takich przewozów, albo przystosowany do nich pojazd.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *