KIM – Kommunisticzeski Internacjonał Mołodioży

Skrót z rosyjskiego. Dosłownie Międzynarodówka Komunistyczna Młodzieży, to znaczy organizacja skupiająca komunistyczne organizacje młodzieżowe z różnych państw. KIM to marka samochodów osobowych produkowanych w Moskwie w latach 1930-47. Później firma wytwarzała znane niegdyś w Polsce Moskwicze. Nazywała się MZMA (Moskowski Zawod Małolitrażnych Awtomobilej, Moskiewska Fabryka Samochodów Małolitrażowych) i AZLK (Awtomobilny Zawod Lenininskowo Komsomoła, Fabryka Samochodów Leninowskiego Komsomołu). Komsomoł to masowa organizacja młodzieżowa w Związku Radzieckim.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *