OUT – Outside Temperature

Temperatura zewnętrzna, poza kabiną samochodu. Przyciskiem OUT przestawia się wyświetlacz klimatyzacji na temperaturę zewnętrzną (Subaru). Częściej spotyka się oddzielne wyświetlacze, pokazujące temperaturę zewnętrzną bez przerwy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *