WAP – Wireless Applications Protocol

Nie wdając się w informatyczne szczegóły to internet w telefonie komórkowym, również tym zamontowanym w samochodzie. Protokół WAP umożliwia korzystanie ze specjalnych stron internetowych stworzonych w języku WML (Wireless Markup Language).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *