TSWIN – Thermo Swing Wall Insulation Technology

Technologia zmniejszająca straty cieplne zastosowana w wysokoprężnych silnikach 2.4 i 2.8 Toyoty o symbolach, odpowiednio 2GD-FTV i 1GD-FTV. Polega na wykorzystaniu zaawansowanych materiałów o małej przewodności i pojemności cieplnej, które zatrzymują ciepło wytwarzane przy spalaniu paliwa wewnątrz komory spalania, a także łatwo się nagrzewają i szybko stygną. Oprócz ścianek komory spalania, specjalny materiał został zastosowany również do produkcji tłoków. Jest nim anodowany, porowaty stop aluminium z dodatkiem krzemu (SiRPA, silica-reinforced porous anodized aluminum). Dzięki temu straty ciepła odprowadzanego do układu chłodzenia udało się zmniejszyć o około 30 procent. Dzięki TSWIN sprawność silnika 2.8 sięga 44 procent.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *