TA – Traffic Announcement

Komunikaty, migawki o ruchu drogowym. Radio poszukuje stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Jeżeli akurat jest włączone inne źródło dźwięku, przykładowo odtwarzacz kompaktów (albo magnetofon w starszych modelach), tuner przełącza się na te migawki i nadaje je na ustawionym uprzednio poziomie głośności. Po ich zakończeniu następuje automatyczny powrót do poprzedniego źródła dźwięku i do poprzedniego poziomu głośności.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *