ZKS – Zespołowa Komisja Sędziowska

Poprzednio ZKS oznaczał Zespół Komisarzy Sportowych. Obecnie jest to ZSS, Zespól Sędziów Sportowych. Najwyższa władza zawodów sportowych (na przykład rajdów) egzekwująca przestrzeganie przepisów sportowych. Rozstrzyga wszystkie kwestie sporne powstałe w trakcie zawodów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *