TPMS – Tire Pressure Monitoring System

Tire Pressure Monitoring System, Tyre Pressure Monitoring, Tyre Pressure Monitoring System, Tyre Pressure Monitoring Sensors. System kontroli ciśnienia w oponach. Jeżeli ciśnienie spadnie lub zwiększy się poza granice normy, na desce rozdzielczej zapali się ostrzegawcza lampka. Przykładowy system działa tak. Czujniki przekazują informacje za pośrednictwem fal radiowych do jednostki centralnej systemu. Odczyt ciśnienia odbywa się co 10 sekund, a przekaz informacji co minutę w przypadku prawidłowych wartości i co 10 sekund, jeżeli ciśnienie nie mieści się w normie. Na postoju – wtedy TPMS też działa – odczytywanie i przekazywanie danych przebiega raz na minutę. Są też systemy wykorzystujące czujniki ABS-u, czyli wychwytujące różnice prędkości obrotowej kół. Monitoring ciśnienia w oponach obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 listopada 2012 roku dla nowych typów samochodów oraz od 2014 dla wszystkich typów. Takie urządzenia, według unijnych norm, powinny informować o spadku ciśnienia o 20 proc., zarówno szybkim (wykrytym w czasie krótszym niż 10 minut), jak i powolnym (wykrytym do godziny). Od roku 2015 systemy TPMS spełniają ostrzejsze wymagania, mają powiadamiać o mniejszym, 15-procentowym ubytku.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *