AZLK – Awtomobilny Zawod Lenininskowo Komsomoła

Awtomobilny Zawod Lenininskowo Komsomoła. Ta rosyjska nazwa oznacza Fabryka Samochodów Leninowskiego Komsomołu. Nazwa radzieckiej fabryki Moskwiczów w Moskwie od 1968 roku. Komsomoł – przypomnijmy młodszym Czytelnikom – był masową, socjalistyczną organizacją młodzieży w Związku Radzieckim. Wcześniej były to MZMA (Moskowski Zawod Małolitrażnych Awtomobilej, Moskiewska Fabryka Samochodów Małolitrażowych). Pierwszym autem AZLK był Moskwicz 412 z silnikiem skonstruowanym przy pomocy inżynierów Renault.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *