MZMA – Moskowski Zawod Małolitrażnych Awtomobilej

Skrót rosyjski. Moskiewska Fabryka Samochodów Małolitrażowych, producent Moskwiczy. Taką nazwę zakłady nosiły w latach 1947-1968. Później ekipa Leonida Breżniewa przemianowała je na AZLK (Awtomobilny Zawod Leniniskowo Komsomoła, Fabryka Samochodów Leninowskiego Komsomołu).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *